พิมพ์
 ปิดหน้านี้

บริษัท เคมีแมน จำกัด   
   การดำเนินธุรกิจผลิตแร่และเคมีอุตสาหกรรม
โดยแปรสภาพจากแร่ธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์แร่เคมีพื้นฐาน และเคมีสังเคราะห์
ตำแหน่งงาน  ช่างก่อสร้าง
รายละเอียดของงาน  ประมาณงาน เขียนแบบ สำรวจ
อัตราที่รับสมัคร  หลายอัตรา
เงินเดือน  ตามโครงสร้างของบริษัท
สวัสดิการ  1.โบนัส
2.ค่าครองชีพ ค่ากะ
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.การประกันชีวิต, อุบัติเหตุ, ทุพพลภาพ
5.การประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน)
6.เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต
7.ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ
8.ชุดเครื่องแบบพนักงาน
9.บ้านพักพนักงาน(กรณีปฏิบัติงานที่ จ.สระบุรี)
10.เงินกู้ฉุกเฉิน
11.ตรวจสุขภาพประจำปี
12.งานกีฬาสี/งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
13.สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

คุณสมบัติผู้สมัคร  - เพศ ชายหรือหญิง
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา ปวส.
-ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
-สาขา การก่อสร้าง
คุณสมบัติอื่นๆ  หากมีภูมิลำเนาใกล้บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
การทำงาน  Fulltime
สถานที่ปฎิบัติงาน  ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย
จังหวัด  สระบุรี
วิธีการรับสมัคร  - เปิดรับสมัคร online
- ผู้สมัครงาน ติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
ที่อยู่บริษัท   
บริษัท เคมีแมน จำกัด
111 ม.10 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย  สระบุรี  18260
โทรศัพท์: 061-4061144   Fax: -
E-mail:
www.chememan.com
ภาพบริษัท

 สมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่งงานอื่นๆที่บริษัทเปิดรับสมัคร